Play by the rules!


Vi legger ut en ny skisse den første søndagen i måneden, og fristen er den siste søndagen i måneden!

REGLER:

Her inne kan du utfolde deg kreativt ved å tolke skisser ganske fritt, du kan snu, vende, dele opp store bilder og slå sammen små bilder.

Alle formater er lov. Ikke kort eller digi-Loer eller kort! Ikke tillatt med Art Journal.

Bidraget kan kombineres med Én annen utfordring eller konkurranse, men kan ikke være vist før tidligere. Bidraget skal være laget til vår skisse.

Har du ikke blogg, kan du linke til andre online gallerier, eller sende oss men mail med bidraget ditt!


Husk å linke til bloggINNLEGGET, ikke bare bildet eller bloggen!

Leverer du flere bidrag, lag flere Inlinkz-linker!


.................................................

Hver måned legges det ut en SUS, Skissedillas utvalgte scrapper. Den utvalgte scrapperen er med og velger en månedsvinner som får en RAK fra vår SUS! Vi velger både norske og utenlandske scrappere til å være SUS!

Bli med da vel!-------------------------------------------------------------

We put out a new sketch on the first Sunday of every month, and the deadline is the last Sunday of the month!

RULES:

Here you can express yourself creatively by interpreting sketches quite freely, you can turn & twist!

All formats are allowed. Not allowed to enter cards, digi layout. Not allowed with Art Journals.

The contribution can be combined with ONE more challenge or contest. The contribution must however be made ​to our sketch.

If you do not blog, you can link to other online galleries, or send us e-mail with your entry!


Remember to link to your blog post, not just the picture or blog!

If you submit multiple entries, create more Inlinkz links!


.................................................

Every month a new SUS, Skissedillas Selected Scrapper, is presented. The selected scrapper will choose a winner receiving a RAK from our SUS! We choose both Norwegian and foreign scrapbookers to be SUS!

Join in!

No comments: